מפת חיישנים - יש ללחוץ על הסמן האדום לצפייה בנתונים